LOGICKÉ OBVODY

Základom pre stavbu číslicových zariadení sú logické obvody ( LO ). Logické obvody delíme na obvody kombinačné a obvody sekvenčné. Tieto dve skupiny obvodov majú spoločnú teóriu, ktorá sa opiera o logickú ( Booleovu ) algebru.

Výstupy kombinačných obvodov sú závislé iba na kombinácii vstupov, zatiaľ čo výstupy sekvenčných obvodov sú závislé tak ako na kombinácii vstupov, tak aj na ich poradí ( t.j. na čase ). Z toho vyplýva, že kombinačné logické obvody sú z princípu jednoduchšie než obvody sekvenčné. Oba typy obvodov potom môžu pracovať buď asynchrónne alebo synchrónne. V nasledujúcich tabuľkách a na znázornení delenia LO sú pripomenuté schematické značky logických členov, ako aj podrobné delenie LO.

Vypracoval Ing. Robert Roman

 

Parametre jednotlivých rodín logických obvodov

Dokumentácia

Nástroje a emulácia obvodov :-)

Ukážky praktických zapojení :-)

NAND

Logická funkcie NAND ( NOT AND ), v matematike tiež známa ako Shefferova funkcia, je negovaný logický súčin. Jedná sa teda o funkcii Y =  A × B 

Stručne povedané o funkií:

Na výstupe bude log. 1 iba v prípade, keď je aspoň jeden vstup rovný log. 0

Na výstupe bude log. 0 iba v prípade, keď sú hodnoty všetkých vstupov rovné log. 1

NOR

Logická funkcia NOR ( NOT OR ), v matematike tiež známa pod názvom Peirceová funkcia, je negovaný logický súčet. Funkciu možno teda vyjadriť zápisom Y =  A + B .

Stručne povedané o funkií:

Na výstupe bude log. 1 iba v prípade, keď sú hodnoty všetkých vstupov rovné log. 0

Na výstupe bude log. 0 iba v prípade, keď je aspoň jeden vstup rovný log. 1

NOT

Hradlo s logickou funkciou NOT je kombinačný logický obvod, ktorý má iba jeden vstup a jeden výstup. Logickú hodnotu na vstupe neguje a vyšle na výstup. To znamená, že vždy log. 1 na vstupe prevedie na log. 0 na výstupe a naopak. Funkciu možno teda vyjadriť zápisom Y =  A .

Stručne povedané o funkií:

Na výstupe bude log. 1 vždy, keď na jeho jedinom vstupe, ktorý má len jeden bude log. 0

Na výstupe bude log. 0 vždy, keď na jeho jedinom vstupe, ktorý má len jeden bude log. 1